W sprawach pilnych kontakt!!!

W czasie mojej nieobecności w razie potrzeby (np. sakrament chorych, pogrzeb)

proszę kontaktować się telefonicznie z Ks. Markiem z Wieczyna (664 702 418) lub Ks. Michałem z Kretkowa (661 248 584)