W sprawach pilnych kontakt!!!

W czasie mojej nieobecności w razie potrzeby (np. sakrament chorych, pogrzeb)

proszę kontaktować się telefonicznie z Księdzem Proboszczem Maciejem

ze Strzydzewa numer kontaktowy – 62 741 68 05 lub z Księdzem Dziekanem

w Żerkowie – 62 740 30 04 lub 607 699 933