W sprawach pilnych – ks. Maciej Chlasta !!!

W czasie mojej nieobecności w razie potrzeby (np. sakrament chorych, pogrzeb)

proszę kontaktować się telefonicznie z Księdzem Proboszczem Maciejem Chlastą

ze Strzydzewa numer kontaktowy – 62 741 68 05 lub z Księdzem Dziekanem

w Żerkowie – 62 740 30 04