Historia parafii

Pierwsze zapiski mówiące o przynależności Lubini do struktury kościelnej sięgają XIV w. i znajdują się w „Księdze Ziemskiej Kaliskiej” obejmującej lata 1400 – 1409. Wspomina się w niej, iż Lubinia była wsią sołecką i należała do parafii Szymanowice. (W „Księdze” nie ma mowy czy chodzi o Lubinię Wielką – późniejsza Dobieszczyzna, czy też Lubinię Małą, był to czas kiedy przypuszczalnie stanowiły one jedną miejscowość. Pierwsza wzmianka o Lubini Małej pochodzi z 1415 r.).

Kiedy miejscowym dziecińcem został Łukasz Suchorzewski, jako luteranin w roku 1587 wybudował kaplice protestancką, jednak około roku 1607 nawrócił się na katolicyzm, co sprawiło że kaplica stała się kościołem filialnym parafii Szymanowice. W protokóle wizytacji ks. Kacpra Happa z 1610 roku czytamy: „Wieś Lubinia ma kościół drewniany, świeżo przez urodzonego Łukasza Suchorzewskiego wystawiony: p. Suchorzewski utrzymuje przy nim komendarza.” Wizytacja ks. Gnińskiego z 1683 roku relacjonuje: „Kościół w Lubini jest drewniany, na kształt kaplicy, przez ur. niegdyś Łukasza Suchorzewskiego, luteranina, wystawiony, który pojednawszy się z łaski boskiej z Kościołem świętym, kaplicę tę na kościół obrócił i poświęcić ją kazał pod tytułem Świętej Trójcy. Nie ma ona najmniejszego uposażenia i z prawa podlega kościołowi w Sławoszewie.” (cyt. www.zyciejarocina.pl).

Ten stan utrzymywał się do roku 1939, kiedy to w lutym budynek mieszkalny – biuro tartaku został przebudowany na kościół (z kolei za Dziennikiem Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 173, poz.3772, str. 18808- ‘leśniczówka, od 1938 r., kościół paraf. p.w. św. Andrzeja Boboli, mur., k. XIX w.’). Poświęcenia kościoła dokonał ks. Józef Staszak, proboszcz parafii Sławoszew (dekanat czermiński), do której to należała Lubinia Mała. Patronem kościoła i parafii zostaje św. Andrzej Bobola, jezuita i męczennik.

1 września 1939 wojska niemieckie wypowiadają wojnę Polsce i wkraczając na teren II Rzeczpospolitej Polskiej, zamykają większość kościołów. Los ten dotyka także dopiero co poświęconą świątynie w LubiniMałej. Stan ten trwa przez całą wojnę 1939 – 1945.

Po zakończeniu wojny, kościół zostaje ponownie udostępniony do kultu. Posługę duszpasterską pełni ks. Józef Eberl ze Sławoszewa, natomiast od roku 1951 Lubinia Mała zostaje przyłączona do parafii Strzydzew gdzie proboszczem był ks. Czesław Kurzawski. W roku 1961 proboszczem parafii Strzydzew, a zarazem Lubini Małej zostaje ks. Stefan Siuda.

Rok 1964 dla Lubini Małej staje się szczególnym, dekretem Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Lubinia Mała zostaje odłączona od parafii Strzydzew i staje się samodzielnym Ośrodkiem Duszpasterskim. Pierwszym rektorem kościoła powołanym przez Księdza Prymasa został ks. Tadeusz Zabłocki. Jako że nie było przy kościele plebani, ks. Zabłocki początkowo mieszkał u pani Stanisławy Michniewskiej, natomiast od roku 1965 u pana Antoniego Andrzejewskiego. Dom znajdował się 1 km od kościoła i cały był do dyspozycji duszpasterza. W roku 1968 na miejsce ks. Tadeusza Zabłockiego zostaje mianowany przez Księdza Prymas Stefana Kardynała Wyszyńskego, ks. Eugeniusz Ryszka. Mieszka on nadal w domu pana Andrzejewskiego, do dyspozycji mam jednak tylko jeden pokój. Mimo prób budowy plebani Rada Narodowa w Poznaniu nie wyraża zgody na przeprowadzenie tej inwestycji.

Z dniem 1 sierpnia 1972 roku nowym duszpasterzem w Lubini Małej zostaje ks. Wacław Mruk. Jako że nadal nie było plebani, ks. Mruk zamieszkał u pana Józefa Wieczorka, mając do dyspozycji pokój i kuchnię. Mieszkanie od kościoła oddalone było ok. 2 km.

Wyjątkowym dniem dla całej wspólnoty Lubini Małej stał się 15 października 1975 roku. Ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński dnia 24 lipca 1975 roku skierował pismo do Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu w sprawie erygacji parafii w Lubini Małej. Na pismo to Urząd Wojewódzki odpowiedział 21 sierpnia 1975 roku wyrażając zgodę na utworzenie parafii w Lubini Małej, która będzie wydzielona z parafii Strzydzew. Dnia 29 września 1975 roku Ksiądz Prymas wydaje Dekret o utworzeniu parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Lubini Małej. Dekret wszedł w życie z dniem 15 października 1975, tego dnia Lubinia Mała stała się samodzielną parafią.

1 lipca 1976 roku przynosi kolejną zmianę proboszcza. Ma miejsce ks. Wacława Mruka zostaje powołany ks. Ireneusz Piszczek. W parafii pracował 15 miesięcy, mieszkając u pana Stefana Obecnego.

Nowym proboszczem z dniem 1 maja 1977 zostaje ks. Stanisław Łagodziński. Ks. Łagodziński zamieszkał w centrum wsi u pana Wincentego Mizernego, mając do dyspozycji pokój i kuchnię.

Z kroniki parafialnej: „9 VI Uroczystość Bożego Ciała. Ks. Proboszcz dnia 2 V wniósł prośbę do Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie o pozwolenie na procesję. Dnia 29 V otrzymał odpowiedź negatywną o treści: ‘Wniosek nie może być rozpatrzony, ponieważ został złożony przez osobę nieupoważnioną…’ Dnia 30 V zrobiłem monit, w którym wyjaśniłem, że chodzi o dobro parafii zatwierdzonej przez Władzę Państwową, w której żyją i pracują Ludzie pracy. Po Uroczystości Bożego Ciała otrzymałem ustne wyjaśnienie od Przewodniczącego Urzędu Miasta i Gminy, przyjechał do Ks. Proboszcza i oświadczył, iż Władza Duchowna do tej pory nie przedstawiła Ks. Proboszcza Władzom Wojewódzkim – nie figuruje w ewidencji Ks. Proboszcz we Wydziale Wyznań w Kaliszu i w takiej sytuacji Władza Państwowa nie mogła udzielić pozwolenia. Prześwietna Kuria Metropolitalna w Gnieźnie wniosła pismo do Wojewody Kaliskiego dnia 30 VI, w którym podaje o zmianie mianowania administratora parafii w Lubini Małej ks. Stanisława Łągodzińskiego. W rezultacie procesja odbyła się do czterech ołtarzy przy kościele, jak w inne lata”.

W roku 1978 ks. Proboszcz otrzymuje wypowiedzenie zajmowanego dotychczas mieszkania. Po śmierci jednej z parafianek, ks. Proboszcz rozpoczyna starania o uzyskanie mieszkania. Po półrocznych zabiegach otrzymuje mieszkanie w „czworaku” na Pile.

Z kroniki parafialnej: „Parafianin NN, który wymówił mieszkanie Ks. Proboszczowi (do 17 września) napisał też w tej sprawie do Władzy Duchownej w Gnieźnie. Kuria Metropolitalna w Gnieźnie w odpowiedzi z dnia 4.IX.78 skierowała do Ks. Proboszcza pismo następującej treści: ‘Pilne. Ze względu na warunki mieszkaniowe Rodziny p. NN prosimy wyremontować i przenieść się do „czworaku” na dwa pokoje i kuchnię, które są wolne i można w nich zamieszkać.” Podpisał (-) + Jan Michalski Wikariusz Generalny. Gdyby nie zmarła Anna Bachorz i gdybym nie zabiegał przeszło pół roku o w/w mieszkanie, które jest własnością Państwa, pismo Prześwietnej Kurii byłoby bezskuteczne”.

Wielkim wydarzeniem i przeżyciem dla całej wspólnoty parafialnej była peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które miało miejsce dnia 8 maja 1979 r. W kronice parafialnej zanotowano: „1-7 V. Wtorek godz. 17.00 Misja św. peregrynacja rozpoczęta mszą św. z nauką wstępną. Misje św. głosili księża salezjanie: ks. Henryk Brunka z Woźniakowa, ks. Stanisław Halagiera z Dobieszczyzny. Porządek Misji św.: Codziennie Msza św. o godz. 10.00 i 17.00, dzieci szkolne w środę i czwartek o godz. 17.00. W środę po Mszy św. o godz. 17.30 nauka stanowa dla rodziców. W czwartek do młodzieży, w piątek spowiedź św. z pomocą sąsiednich księży, rano od godz. 9.00 po południu od godz. 15.00. 8 V. Wtorek godz. 18.00, słoneczna pogoda przybył ks. Biskup Jan Czerniak, który z ks. Prob. Stanisławem Łagodzińskim oraz 24 kapłanami i z zakonnikami (z trzech diecezji) powitali obraz Matki Bożej. Obraz Matki Bożej przekazuje ks. Prob. Stanisławowi Łagodzińskiemu z Lubini Małej ks. Prał. Stefan Figas prob. z Witaszyc. Z obrazem przybyło 161 samochodów. Nawiedzenie Matki Bożej w Lubini Małej rozpoczyna nawiedzenie parafii dekanatu czermińskiego. Po odegraniu przez orkiestrę (mgr Józef Olczak) Ks. Bp Jan Czerniak rozpoczął Mszę pontyfikalną. Telegram Ojca św. odczytał Ks. Dziekan Czesław Wojciechowski, a telegram Ks. Kardynała Prymasa Ks. Kanonik Czesław Łagodziński z Jaszkowej Dolnej, Diecezja Wrocławska – kuzyn Ks. Proboszcza. Następnie składają hołd: dzieci przedszkolne, dzieci szkolne, ministranci, młodzież, ojcowie (Marian Kasprzak) i matki (Rozalia Szymendera). Po Mszy św. przedstawiciele poszczególnych stanów przenieśli obraz do kościoła. Godz. 21.00 Apel Jasnogórski, godzina prywatnego czuwania. Godz. 22.00-23.00 czuwanie młodzieży. 9 V. Środa – Pasterka Maryjna o północy odprawił Ks. Kan. Czesław Łagodziński. Godz. 1.45 wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja prywatna. Od godz. 2.00 do 8.00 adoracja rodzin z poszczególnych dzielnic wg. planu adoracji. O godz. 8.00 Msza św. w intencji chorych i osób starszych odprawił miejscowy Ks. Prob. Godz. 16.30 Nabożeństwo pożegnalne – Ks. Prob. Stanisław Łagodziński. Godz. 17.30 odprowadzenie obrazu do samochodu kaplicy, do sąsiedniej wioski Dobieszczyzny par. Kretków – kaplicy domu SS Salezjanek. Bardzo przyjemne było pokłosie Nawiedzenia, wielu mówiło, że jest to „jednorazowe”, „nadzwyczajne”, że odrodzili się, wzmocnili we wierze, przywiązali się do kościoła”. 8 maja 1979 parafia przeżywała pierwszą peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które odbywało się w obecności ks. Bp Jana Czerniaka z Gniezna.
W na początku roku 1985 umiera ks. Proboszcz Stanisław Łagodzińskie, od tego momentu decyzją ks. Prymasa Józefa Glempa, opiekę duszpasterską nad parafia przejmują księża proboszczowie z parafii Wieczyn.
Dopiero z dniem 01 lipca 2002 ksiądz wraca na stałe do Lubini Małej, a zostaje nim ks. Mgr Arkadiusz Hajdasz. Od tego momentu z nową mocą rozpoczyna się życie parafii w zakresie duchowym oraz troski o kościół parafialny. W tym czasie wspólnota parafialna przeżywa misje miłosierdzia 14-21 kwietnia 2007. Zostaje również wybudowana kaplica przedpogrzebowa.
Z dniem 01 września 2010 roku nowym proboszczem został ks. Błażej Michalewski. Szczególnym czasem staje się 6-7 wrzesień 2011, kiedy po raz drugi parafia przeżywa nawiedzenie przez Maryję w jej jasnogórskim wizerunku. W latach 2011 – 2013 przeprowadzono gruntowny remont kościoła zakończony konsekracją nowego ołtarza oraz poświęceniem odnowionej świątyni przez ks. Bp Edwarda Janiaka dnia 08 grudnia 2013r.

Księża posługujący w kościele rektoralnym w Lubini Małej
1964 – ks. Tadeusz Zabłocki
1968 – ks. Eugeniusz Ryszka
1972 – sierpień – ks. Wacław Mruk
15 października 1975 – erygowanie parafii
1976 – czerwiec – ks. Ireneusz Piszczek
1977 – 1985 listopad – ks. Stanisław Łagodziński
1985 – styczeń – ks. Piotr Franków – Wieczyn
1988 – wrzesień – ks. Andrzej Kuźmiński – Wieczyn
1989 – lipiec – ks. Jan Buczkowski – Wieczyn
1991 – lipiec – ks. Kazimierz Pyrzyk – Wieczyn
1993 – maj – ks. Witold Słowiński – Wieczyn
2002 – lipiec – ks. Arkadiusz Hajdasz
2010 – wrzesień – ks. Błażej Michalewski
2017 – lipiec – ks. Jarosław Kołodziej

2023 – sierpień – ks. Andrzej Musiał

  • Historia parafii
  • Historia parafii
  • Historia parafii