Środa V tygodnia Wielkanocnego  – 22.05.2019r.

g. 17.00 +Helena Plesiak od Chrześniaka Franciszka z Rodziną

g. 18.00 +Tadeusz Plesiak od Beaty i Arkadiusza z Rodziną

 

Czwartek V tygodnia Wielkanocnego – 23.05.2019r.

g. 17.00 +Tadeusz Plesiak od Rodziny Kwitowskich

 

Piątek – 24.05.2019r. – NMP Wspomożycielki Wiernych

g. 17.00 +Tadeusz Plesiak od Józefa Filipiaka

g. 18.00  +Tadeusz, Zofia, Stanisław Stasik i zm. z Rodziny

 

Sobota V tygodnia Wielkanocnego – 25.05.2019r.

g. 17.00 +Tadeusz Plesiak od Rodziny Grobelnych z Cerkwicy

g. 18.00 +Agnieszka Baich i zm. z Rodziny

 

VI Niedziela Wielkanocna – 26.05.2019r.

g. 9.00 +Helena, Jan Szatkowscy i zm. z Rodziny

g. 11.00 +Tadeusz Plesiak od Mariana Antczaka z Rodziną