Duszpasterz

Proboszcz parafii ks. Jarosław Kołodziej do 31 lipca 2023r.

Proboszcz parafii Ks. Andrzej Musiał od 01 sierpnia 2023r.