Duszpasterz

Proboszcz parafii ks. Jarosław Kołodziej

Syn Marii i Jerzego. Urodzony 21 stycznia 1977 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Syn Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina – Biskupa w Odolanowie. Od urodzenia mieszkał w Raczycach (pięknej Wsi koło Odolanowa), gdzie wzrastał w gronie trojga rodzeństwa (najstarszego brata Rafała oraz młodszej siostry Marty i brata Mateusza). Swoje życie religijne rozwijał pod czujnym okiem najbliższych, zwłaszcza Babci Genii i Babci Marii. W Raczycach uczęszczał do Szkoły Podstawowej, którą ukończył z wyróżnieniem 23 czerwca 1992 r. W tym samym roku rozpoczął edukację w Liceum Ogólnokształcącym w Odolanowie. Zdał egzamin dojrzałości 30 maja 1996 r.

Po zakończeniu edukacji i złożeniu egzaminu dojrzałości, zgłosił się do swojego Księdza Biskupa Stanisława Napierały – Pierwszego Biskupa Diecezji Kaliskiej – z prośbą o przyjęcie do seminarium duchownego. Po rozmowie z Księdzem Biskupem dnia 10 sierpnia 1996 r. został przyjęty do grona alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej. Pierwszy rok Formacji oraz studiów do kapłaństwa rozpoczął w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (14 września 1996 r.) i w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1 października 1996 r.)

Lata seminaryjne upłynęły bardzo szybko i w 2001 r. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Napierała  udzielił mi oraz moim kolegom kursowym w Konkatedrze święceń kapłańskich w stopniu diakona. Pierwszą posługę duszpasterską pełniłem w Parafii p.w. Świętej Rodziny w Kaliszu.

Święcenia Kapłańskie w stopni prezbitera otrzymałem w Katedrze Kaliskiej 23 maja 2002 r. z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Stanisława Napierały.

Jako hasło swojej posługi duszpasterskiej wybrałem fragment z Ewangelii wg. Św. Mateusza:

„Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie”.

W tym samym roku rozpocząłem pracę duszpasterską w Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie, zakończyłem ją w 2006 r.

Kolejną parafią mojej posługi w latach 2006 – 2010 była Parafia Konkatedralna w Ostrowie Wielkopolskim p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

W latach 2010 – 2015 Ksiądz Biskup posłał mnie do pracy duszpasterskiej w Parafii p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Lewkowie.

Ostatnie dwa lata od 2015 do 2017 r.  posługę duszpasterską jako wikariusz pełniłem w Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wysocku Wielkim.

Z woli Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Janiaka – Biskupa Ordynariusza Diecezji Kaliskiej – od 1 lipca 2017 r. jestem Proboszczem w Parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli w Lubini Małej.

Co lubi Wasz duszpasterz… ?

cdn.