MODLITWA NA WIELKI POST

Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle Chrystusa, Twojego Syna, i aby wierzyć w Jego mądrość.

Podczas Wielkiego Postu poddaję się Mu coraz bardziej i staram się wierzyć w Niego całym moim sercem.

Panie Jezu, Ty przepowiadałeś pokój dla grzesznego świata

i przyniosłeś ludzkości dar pojednania przez Twoje cierpienie i śmierć.

Kocham Cię i z radością noszę imię „Chrześcijanin”.

Ucz mnie iść za Twoim przykładem.

Powiększaj moją wiarę, nadzieję i miłość, abym mógł zamieniać nienawiść w miłość, a konflikty w pokój.

Kochający Odkupicielu, przez Twoją mękę naucz mnie wypierać się siebie, umocnij mnie przeciw złu

i niepomyślności,  a przez to uczyń mnie gotowym do świętowania Twojego Zmartwychwstania.

Uzdrowicielu ciała i duszy, ulecz choroby mojego ducha,

abym mógł wzrastać w świętości w Twojej nieustannej trosce.

Wybacz mi winy przeciwko jedności Twojej rodziny: naucz mnie kochać tak jak Ty kochasz mnie.

Dobry Mistrzu, naucz mnie pamiętać o godności jaką mi dałeś na Chrzcie Świętym,

abym żył dla Ciebie w każdej chwili.

Daj mi serce doskonałe do przyjęcia Twojego zadania, abym przyniósł w przyszłości owoc cierpliwości.

Odnów moją gorliwość do pracy z Tobą w budowaniu lepszego świata,

aby moi przyjaciele mogli usłyszeć Twoją Dobrą Nowinę pokoju i sprawiedliwości.

Amen.