Caritas

Szkolne Koło Caritas Diecezji Kaliskiej oficjalnie rozpoczęło swoją działalność 21 marca 2011 r. Jest to organizacja uczniowska, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą. Obszarem działalności koła będzie nie tylko szkoła, ale także parafia, a w niej każdy potrzebujący pomocy człowiek. Opiekę organizacyjną i duchową nad kołem sprawuje ks. Błażej Michalewski.

W chwili obecnej SKC zrzesza 21 członków (spośród uczniów kl.II –VI):

1. Dawid Aleksandrowicz-kl.IV
2. Roksana Gibka-kl.IV
3. Maksymilian Kocłajda – IV
4. Jakub Kassner-kl.V
5. Patrycja Sokowicz-kl.V
6. Wiktoria Ciszak-kl.VI – sekretarz
7. Agata Migalska-kl.VI – przewodnicząca
8. Julia Raś-kl.V
9. Jakub Masłowski-kl.VI
10. Szymon Masłowski-kl.VI
11. Dajana Józefiak-kl.V
12. Miłosz Józefiak-kl.VI
SENIORZY
13. Patryk Wawrzyniak
14. Sebastian Kubacki
15. Martyna Gibka
16. Patrycja Hałas
17. Zuzanna Kamińska
18. Kornelia Sibińska
19. Klaudia Staśkiewicz
20. Angelika Śpitalniak
21. Laura Andrzejewska

Dotychczasowe działania SKC:

– rozprowadzenie paschalików wielkanocnych

– zbiórka na ofiary trzęsienia ziemi w Japonii

– zbiórka na dożywianie dzieci naszej szkoły

– pomoc w zorganizowaniu festynu rodzinnego

– udział w liturgii z okazji preregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

– zbiórka na Pomoc Kościołowi w Potrzebie

– zorganizowanie konkursu plastycznego nt.: Zwiastowanie NMP

– rozprowadzenie świec w ramach „Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom”

– zbiórka na pomoc kosciołowi w Lututowie

– zbiórka na zakony kontemplacyjne w naszej diecezji

– zbiórka na wyjazd uczniów naszej szkoły na Jasną Górę w ramach rekolekcji wielkopostnych

– rozprowadzanie świec w ramach „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” 2012

– przygotowanie i przedstawienie programu z okazji Dnia Papieskiego