Woda – ważne!

Szczęść Boże!

Przychylając się do prośby Pana Jacka Sokowicza, przypominamy: około 15 stycznia należy wysłać do Pana Jacka smsa z danymi z naszych wodomierzy.

Ks. Proboszcz