Sprawozdanie za 2020rok

Sprawozdanie za rok 2020

I. Płaszczyzna duchowa:

Sakramenty:

-sakrament chrztu przyjęło 3 dzieci;

-Pierwszej Komunii św. nie było w naszej wspólnocie;

-sakrament małżeństwa zawarło 5 par;

-do wieczności odeszły 4 osoby;

Dzieła duchowe:

-W niedzielę modlimy się Godzinkami;

-We wtorki odprawiamy nabożeństwo do św. Andrzeja Boboli;

-W środy odprawiana jest nowenna do MB Nieustającej Pomocy;

-W piątki modlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego;

-W soboty polecamy się opiece św. Józefa;

-W pierwsze czwartki miesiąca modlimy się o nowe święte powołania kapłańskie;

-W pierwsze piątki miesiąca wystawiony jest Najświętszy Sakrament oraz oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa;

-Parafia nasza wspierana jest modlitwą Żywego Różańca;

-Przeżywamy wspólnie nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe;

-Wspólnota ministrancka;

-Rada Parafialna;

-Działa parafialna strona internetowa.

Wydarzenia

-Rekolekcje wielkopostne  poprowadził Ks. Kanonik Jarosław Kołodziejczak;

-Sumie odpustowej przewodniczył Ks. Kanonik Leszek Szcześniak;

Wydarzenia nadchodzącego roku:

-Rok liturgiczny przeżywamy pod hasłem: Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. Zwracać szczególną uwagę będziemy w tym roku na przeżywanie Eucharystii i Jej przyjmowanie we wspólnocie ludzi wierzących;

-Rok 2021 będziemy przeżywać pod patronatem Św. Józefa i Świętej Rodziny;

-Rok ten będziemy przeżywać również w oczekiwaniu na beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, która została przełożona z racji pandemii.

II. Płaszczyzna materialna:

Wydatki:

-Opłaty telekomunikacyjne

-Woda

-Prąd

-Opał

-Podatki rolny i od nieruchomości

-Śmieci (cmentarz i probostwo)

-Ubezpieczenie kościoła

-Opłaty związane z kultem i utrzymaniem parafii (ofiara dla organisty, opłaty Kurialne, zakupy liturgiczne itp.)

-ZUS, Urząd Skarbowy

Wydano ogółem: (kwota do wglądu na probostwie)

Stan konta parafialnego na dziś wynosi: (kwota do wglądu na probostwie)

Parafia utrzymuję się z ofiar składanych przez parafian, darczyńców, sponsorów oraz pensji ze szkoły ks. Proboszcza. Jednocześnie przypominam, że od pełnionej funkcji duszpasterskiej płacę podatek i ZUS. Rok zakończyliśmy bilansem dodatnim.

Inwestycje zrealizowane w 2020 roku:

-Odnowiliśmy  lichtarze;

-W kostnicy zostały zamontowane gabloty do sztandarów oraz uchwyty do baldachimu;

-Dostaliśmy nową dmuchawę do liści Stihla;

-Usunięto pozostałe po drzewach korzenie na cmentarzu.

Plany na rok 2021

-Termomodernizacja w kościele;

-Modernizacja nagłośnienia;

-Nasadzenie krzewów ozdobnych na cmentarzu;

-Brama na cmentarzu;

-Oczyszczenie studni na cmentarzu;

-Wprowadzenie regulaminu cmentarza parafialnego.

  • Podziękowanie:

Z całego serca dziękuję Wam Drodzy Parafianie: za wszelką okazaną pomoc przy wszystkich prowadzonych pracach, za składane ofiary, za poświęcany czas

przy różnych dziełach, dziękuje za dary żywnościowe.

      Dziękuję wszystkim fundatorom, wykonawcom, wszystkim osobom pomagającym w pracach przy kościele, plebani i na cmentarzu.

      Dziękuje Radzie Parafialnej, Firmie Pana Rafała Staśkiewicza, Firmie Pana Mariusza Ciszaka i Firmie Pana Roberta Kocłajdy, Panom Ryszardowi Kaźmierczakowi, Sławomirowi Szperna, Piotrowi Jańczak.

      Szczególne podziękowania kieruje do Pana Walentego Miernika, który ze względu na stan zdrowia i plotki (nieżyczliwych) zakończył swoją współpracę z parafią. Dziękuję mu za te wszystkie lata posługi we wspólnocie parafialnej i dla wspólnoty, życzymy Panu wielu sił i dużo zdrowia.

Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiary składane przy tej okazji na kościół.

      Dziękuję Rodzinie Kaczmarczyk i Roguszczak za troskę o czystość obrusów i szat liturgicznych. Dziękuję Panu Andrzejowi Kałużnemu za pomoc w utrzymaniu porządku na naszym cmentarzu parafialnym. Dziękuję również Pani Zuzannie Kamińskiej za prowadzenie kroniki parafialnej. Panu Michałowi Ciechelskiemu za opiekę nad stroną internetową naszej parafii.

      Dziękuję wszystkim Rodzinom, które dbają o porządek przy krzyżach przydrożnych oraz figurze św. Józefa na parkingu. Niech Pan wynagrodzi wasze dobro Swym błogosławieństwem.

      Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy współpracują ze Mną w budowaniu płaszczyzny duchowej oraz materialnej w Naszej Wspólnocie Parafialnej, niech Bóg nieustannie błogosławi   i obdarza wszystkimi darami niezbędnymi do szczęścia i zbawienia.

Radni Parafialni zatwierdzili w/w sprawozdanie dn. 17 stycznia 2021r., co potwierdzają własnoręcznym podpisem:

Mariusz Ciszak – Prezes Rady Parafialnej

Kinga Ciszak   

Robert Kocłajda

Lubinia Mała; dn. 17 stycznia 2021r.