Okres Wielkiego Postu, to czas przygotowania do wielkiej tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W tym roku rekolekcje w naszej parafii odbywały sie w dniach 16-18 marca, a prowadził je ks. kan. Leszek Szcześniak proboszcz parafii w Wieczynie i zarazem kustosz kościoła jubileuszowego Najświetszego Serca Pana Jezusa. Podczas rekolekcji przypomnieliśmy sobie, że Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem.
Rekolekcje 2016