Plan Wielkiego Tygodnia AD 2022

  • WIELKI CZWARTEK

– Msza Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00

– adoracja w Ciemnicy do g. 20.00


  • WIELKI PIĄTEK

– adoracja w Ciemnicy od g. 9.00

– Droga Krzyżowa i Rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzi Bożego o g. 15.00

– Liturgia Wielkiego Piątku o g. 18.00

– adoracja przy Grobie Pańskim do g. 21.00


  • WIELKA SOBOTA

– adoracja przy Grobie Pańskim od g. 9.45 do g. 20.45

– II Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00

– święcenie potraw: g. 10.00, 11.00 i 12.00                                


  • WIGILIA PASCHALNA – Wielka Sobota g. 21.00

– Na Tą najważniejszą liturgię w całym Roku Liturgicznym przyjdźmy jak najliczniej i zbierzmy świece.


  • NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

– Procesja Rezurekcyjna z Mszą Świętą o Świcie g. 6.00

Zapraszam ministrantów, Panie do feretronów, sztandarów, Panów do baldachimu oraz wszystkich Parafian.

– Msza Święta g. 11.00 + III Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia