Koszenie trawy na cmentarzu

Szczęść Boże

Dziękuję Panu Rafałowi Sz. za skoszenie trawy na naszym cmentarzu parafialnym.

Bardzo bym prosił pozostałych parafian, których bliscy spoczywają na naszym cmentarzu, o zorganizowanie się i wysieczenie pozostałej trawy przy chodnikach oraz pod płotami a także wokół kaplicy.

Będę wdzięczny za zaangażowanie. Jeśli byłyby potrzebne fundusze na paliwo do kosiarek, proszę o kontakt.

Wszystkim życzę dobrego tygodnia

ks. Jarek – proboszcz