Trwając w tygodniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, dzieci naszej szkoły przedstawiły program artystyczny ukazujący świętość Jana Pawła II. Wsłuchując się w słowa wypowiadanie przez małych artystów, nie tylko przypominaliśmy sobie Świętego Papieża ale i sami mogliśmy odkryć naszą drogę do świętości zgodnie z hasłem: Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie.
Dzień Papieski 26.10.2014
Fot. Wiktoria Ciszak