Dla umocnienia naszej wiary i jedności

Fragment Listu wielkanocnego św. Atanazego, biskupa 

„…Bóg, umiłowani moi, który ustanowił na początku te święta, pozwala nam teraz co roku je przeżywać. On Syna swojego wydał na śmierć dla naszego zbawienia i z tej samej przyczyny darzy nas uroczystością wyznaczoną dorocznym porządkiem dni. Uroczystość ta prowadzi nas poprzez nacierające zewsząd utrapienia obecnego świata, a Bóg użycza nam radości zbawienia, która z niej wypływa. Czyni z nas bowiem jedno zgromadzenie łączące duchowo tych, co są rozproszeni po całej ziemi. Pozwala nam przez to modlić się razem i zanosić wspólne dziękczynienia, jak przystało czynić w święto. I w tym jest właśnie cud Jego dobroci, że sam zbiera nas zewsząd na tę uroczystość, zbliżając jednością wiary tych, którzy może ciałem są daleko od siebie.”

Fragment bardzo aktualny na zbliżający się czas Wielkiego Tygodnia…

Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.