Boże Narodzenie 2015

 

 

 

Oto zwiastuję wam radość wielką, którą będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

 

 

Łk 2,10-11

Święta noc Bożego Narodzenia, przynosi światu nadzieję zbawienia. Wszechmogący Bóg staje się bezbronnym dziecięciem i zapraszam człowieka do przyjęcia Go pod opiekę swego serca. Otwórzmy więc swoje serce by Bóg się w nich rodził   i wypełniał nas swoja miłością.

 

 

 

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz obfitującego w łaski Roku Pańskiego 2016

 

 

 

życzy

ks. kan. Błażej Michalewski