Sprawozdanie za rok 2011

Statystyka: Po kolędowym liczeniu wiernych w parafii mieszka 551 osób, w porównaniu z poprzednim liczeniem, za ks. Arkadiusza w parafii jest o 21 osób mniej. Rodzin oraz osób mieszkających samotnie jest 156. Po kolędzie nie przyjęło 8 rodzin. W minionym roku sakrament chrztu przyjęło 8 dzieci, w tym 1 spoza naszej parafii....