13 maja 2017 roku przeżywamy 100 lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Również tego dnia Ojciec Święty Franciszek ogłosił Hiacyntę i Franciszka Marto świętymi. Orędzie Maryi z Fatimy i wezwanie do modlitwy różańcowej wciąż jest aktualne, módlmy się każdego dnia na różańcu!